Fjalimi i së xhumasë 05-01-2018: Sakrifica financiare dhe arka e Vakf-e-Xhedidit

Tags

2018-01-05  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 05.01.2018. Hazret Mira Ghulam Ahmed Mesihu i Premtuar dhe Imam Mehdiu a.s. https://www.ahmadiyya-islam.org/al/profilet/hazret-mirza-ghulam-ahmed-as/