Jeta e Sa'd ibn 'Ubades r.a. - Fjalimi i së xhumasë 10-01-2020

Tags

2020-01-10  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 10-01-2020