Bütün mahlukat Allah’ın ailesidir!

Description

Ramazan Hadis Dersi No.10 #Ramazan2020 Mürebbi Sadiq Ahmad Butt Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: “Onlar Allah sevgisi uğruna, yoksulu, yetimi ve esiri doyururlar,” (76.9) Hadis-ı Şerif: Hz. Abdullah bin Mesut’un (ra) rivayetine göre Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur “Bütün mahlûk Allah'ın ailesidir. O’nun mahlûkundan, O’nun ailesine (yaratığına) karşı iyi davranan ve onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışan kimse Allah'ın hoşuna gider”. Vadedilen Mesih ve Mehdi (as): “Cenab-ı Hak iyiliği çok sever. Mahlûkuyla sempatik davranılması O’nun hoşuna gider. Eğer kötülüğü sevseydi, elbette onu tavsiye ederdi. Fakat O, bundan çok uzaktır. Bana bağlı olan sizler! İyi bilin ki, dini ne olursa olsun herkese karşı sempatik davranın. Hiç ayırt etmeden herkese karşı iyilik yapın. Kur’ân-ı Kerîm, “Onlar Allah sevgisi uğruna yoksulu, yetimi ve esiri doyururlar,” diye buyurur. (Medine döneminde) gelen tüm esir ve tutsaklar hep kâfirdiler. İslam sempatisinin doruk noktasını görüyor musunuz? Bana göre genel ahlakla ilgili bu yüce talim İslamiyet dışında hiç kimseye nasip olmamıştır.’’ Melfuzât: c.4, s.218-219 Başka bir yerde Vadedilen Mesih (as) şöyle buyurdu: ‘’İyi bilin ki, sempati dairesi bana göre pek geniştir. Hiçbir millet ile kişiyi ayırt etmeyin. Ben size bugünkü cahillerin dediği gibi, sempatiniz yalnız müslümanlara özgü olsun demiyorum. Asla! Ben size, Yüce Allah'ın bütün yaratığına karşı sempatik davranın diyorum. İster hindu olsun, ister müslüman veya bir başkası, kim olursa olsun. Sempatilerini yalnız kendi milletine mahsus kılmak isteyenlerin sözleri hiç hoşuma gitmez,” Melfuzât: c.4, s.216-217