Fjalimi i së xhumasë 23-02-2018: Profeci rreth "Reformatorit të Premtuar"

Tags

2018-02-23  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 23.02.2018. Historiku i profecisë për Birin e Premtuar dhe për përmbushjen e saj https://www.ahmadiyya-islam.org/al/artikuj/historiku-i-profecise-biri-i-premtuar-musleh-maud/