Kërkimi i dijes është obligim për ne

Tags

2018-08-31  

Description

https://www.ahmadiyya-islam.org/al/ "Ai që është i sëmurë fizikisht, kur vdes, shpëton nga sëmundja. Por ai që është i sëmurë shpirtërisht, të gjitha belatë dhe gjëmat i fillojnë pikërisht nga vdekja e tij shpirtërore. Prandaj, dija për shpirtin është shumë e rëndësishme. Rëndësia e dijes për shpirtin me shembuj konkretë. Hutbe e së xhumasë në xhaminë Bejtul Evel, Tiranë, e mbajtur më 31-08-2018