Bir Cennet hazinesi!

Description

Ramazan Hadis Dersi No.26 #Ramazan2020 Mürebbi Sadiq Ahmad Butt Hz. Ebû Mûsâ el-Eş'arî (ra) şöyle rivayet ediyor: Hz. Resulüllah (sas) bana hitaben — "Ben sana cennet hazî¬nelerinden bir hazineyi bildireyim mi?" buyurdu. Ben de: — Evet! Ey Allah'ın Resûlü!" dedim. Bunun üzerine Rasûlullah (sas): — "Lâ havle velâ kuvvete illâ billahi" buyurdu. (Buhari, Devat 50, 6384 / Ebu Davud, Vitr 26)