Fjalimi i së xhumasë 09-02-2018: Sahibzada Mirza Ghulam Ahmed – rob i sinqertë i Allahut

Tags

2018-02-09  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 09.02.2018. Mirza Khursheed Ahmad – Njeri i përulur https://www.ahmadiyya-islam.org/al/fjalimet-e-xhumave/2018/01/19/2018-01-19-mirza-khursheed-ahmad-2018-01-19/