Fjalimi i së xhumasë 13-07-2018: Jeta e sahabëve të Profetit s.a.v.s.

Tags

2018-07-13  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më ​13.07.2018.