Pyetje të shpeshta rreth Xhematit Musliman Ahmedia

Description

https://www.ahmadiyya-islam.org/al/ A besojnë ahmedianët në një profet të ri? Çfarë do të thotë "Vula e Profetëve"? A ka profet pas Profetit Muhammed s.a.v.s.? Si do të vijë Imam Mehdiu? Po, Hazret Isai a.s. si do të vijë sërish, si profet? A janë agjentë të angelzve apo të izraelitve? A ndërrojnë emrin e Muhammedit me Ahmedin në shehadetin e tyre? Xhelsa Salana (Tubimi Vjetor) i tyre është Haxh për ta? Xhemati Musliman Ahmedia