Fjalimi i së xhumasë 18-05-2018: Ramazani dhe takva

Tags

2018-05-18  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më ​18.0​5.2018