Xhelsa Salana e Holandës - Fjalimi i së xhumasë 27-09-2019

Tags

2019-09-27  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 27-09-2019.